Amb KitCo, els alumnes aprendran a gestionar les seves emocions per millorar el seu benestar

Gestionar les emocions ens permetrà extreure'n informació útil per poder tenir-ne una resposta satisfactòria a les nostres accions.

Una gestió emocional inadequada pot impedir assolir els nostres objectius, produir errors en la comunicació i en les relacions interpersonals, excessos en la conducta alimentària, consum excessiu de certs fàrmacs i fins i tot drogues i alcohol.

SOBRE EMOCIONS

Aprendre a conèixer les nostres emocions, abraçar-les i poder respondre al que ens diuen controlant allò que volem fer amb el nostre comportament, permet una millor relació de nosaltres mateixos amb els altres i en general amb el món, perquè és la ignorància emocional el que fa que el món no estigui en pau.

Com més persones deixem de ser ignorants emocionals més granets de sorra aportarem per aconseguir un món millor.

T'animes a crear un món millor? És clar que sí!

"

50 Cartes d´emocions

JOCS I DINÀMIQUES EMOCIONS

La veritable intel·ligència emocional s'aconsegueix en conèixer, reconèixer i prendre consciència de les nostres emocions i sentiments, per poder extreure'n una interpretació útil a la nostra vida i poder passar a l'acció.

Podràs fer dinàmiques per adquirir llenguatge emocional i reconeixement de les emocions de manera individual, en equip, en grup, etc. Aquestes dinàmiques les pots fer tant amb nens i nenes com amb adults. 

ALGUNS JOCS D'EMOCIONS DE KITCO

JOC DEL “MAPA EMOCIONAL”

El joc del Mapa Emocional permetrà als alumnes aprendre a reconèixer les emocions que estan sentint amb més intensitat i freqüència per comprendre's millor i dur a terme una gestió emocional adequada. De manera grupal, fomenta l'empatia, l'expressió de sentiments i la comunicació assertiva i eficaç.

Per jugar, agafem una carta d'emocions, observem la imatge per connectar amb la part del cervell relacionada amb la intuïció i l'emoció, donem la volta a la carta i llegim l'emoció i la seva definició, connectant amb la lògica i la raó. Ens preguntem: Sento aquesta emoció amb alta freqüència o baixa? Amb alta intensitat o baixa? 

Segons com sentim l'emoció, quant a intensitat i freqüència, col·loquem la carta en un quadrant o altre del mapa emocional. 

En cas de jugar de forma individual, després de finalitzar el joc, disposarem del nostre mapa emocional. Un mapa que ens dóna informació sobre quines emocions estem sentint amb més intensitat i freqüència; així com informació sobre com estem sentint en general les emocions en aquesta etapa de la nostra vida. Aquesta informació serà la base per procedir amb la dinàmica de gestió emocional de KitCo.

En el cas de jugar de forma grupal, expressarem què fa que hàgim col·locat l'emoció en aquest quadrant. Els nostres companys disposaran de la “Targeta de preguntes d'emocions de KitCo” per ajudar-nos a comprendre ia reconèixer les nostres emocions per a una bona gestió emocional. Per exemple, ens podran preguntar: a quina part del cos sents l'emoció? recordes la darrera vegada que la vas sentir?, etc. 

JOC “COM EM SENTO QUAN? “

El joc “Com em sento quan?” té com a objectiu conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres. Això ens ajuda a fomentar l'empatia i la comunicació assertiva i eficaç. 

Es juga de forma grupal i consisteix a seleccionar una de les situacions indicades al tauler de joc, sense que els companys ho sàpiguen. Agafem una carta d'emocions que ens inspiri a respondre com ens sentim en aquesta situació. Es mostra la carta als companys i aquests hauran d'endevinar de quina situació es tracta, de les indicades al tauler, la que ens fa sentir de la manera que es mostra a la carta emoció. 

Podem jugar amb el tauler de situacions de KitCo, o amb un tauler fet pels mateixos jugadors de situacions que viuen al seu dia a dia.

JOC “DICCIONARI EMOCIONAL “

El joc “Diccionari emocional” es juga de forma grupal amb l'objectiu d'adquirir vocabulari emocional i aprendre a reconèixer al cos les emocions.

Es treballen inicialment les sis cartes de les emocions bàsiques de KitCo. A KitCo recordem que no hi ha emocions positives ni negatives, totes són necessàries, i allò que és positiu o negatiu és la informació que traiem de l'emoció. En aquest joc es mostrarà per a què serveixen cadascuna de les emocions. Per exemple, la por ens serveix per prevenir-nos de perills, etc. Així, doncs, una vegada obtinguda la informació útil de l'emoció, cal prendre el control de la situació per passar a l'acció, una acció que ens satisfaci.

JOC “ENDEVINA LA CARTA “

El joc “Endevina la Carta” es juga de manera grupal amb l'objectiu de fomentar l'autoestima, l'empatia, l'expressió emocional i la comunicació assertiva i eficaç, així com la cohesió grupal.

Utilitza les imatges com a base d'inspiració per respondre preguntes com ara: quina imatge ens inspira algú? quina imatge ens inspira el record d'un moment determinat? etc.  

Cada jugador disposa de diverses imatges. El jugador al seu torn col·loca una imatge damunt la taula dient, per exemple: “aquesta imatge m'inspira a la Laura” (jugadora del grup també). Tots els jugadors, menys un que està girat i no pot veure la taula de joc, hauran de col·locar una carta imatge que els inspiri a la Laura. El jugador girat haurà d'endevinar quina ha estat la primera carta de joc, la carta que el jugador al seu torn ha col·locat que l'inspira sobre la Laura. 

La riquesa del joc és que cada jugador expressi què és el que li ha inspirat de la imatge sobre la persona, situació, etc. en aquest cas sobre Laura, creant així connexions màgiques entre qui juguen.

L'educació de l'ésser

KitCo ajuda els alumnes a aprendre les coses que determinaran la qualitat d'experiència vital, la qualitat de les relacions, la salut mental i el benestar.

Contacta amb mi

Maribel Ferrer

maribel.ferrer@abacus.coop

662913575
9137
Català