KitCo, una eina que descobreix i potencia el talent dels alumnes enfortint la seva autoestima

Pensat per ajudar-los a conèixer-se i descobrir-se com a persones úniques

Descobrir els seus talents els farà sentir més confiança i seguretat per donar el millor de si mateixos o de si mateixes

Desenvolupar els seus talents els farà ser persones més satisfetes i apoderades per prendre millors decisions

SOBRE TALENTS

Tenir clar quins són els seus talents els permetrà desenvolupar-los aportant el millor de si mateixos en els projectes de l’escola, sentint-se motivats, productius i satisfets.

Com més aviat descobreixin els seus talents, millor serà l’oportunitat d’incrementar-los i potenciar-los. Invertir temps i energia en els nostres talents ens permetrà convertir-los en les nostres fortaleses mitjançant la combinació dels nostres coneixements i experiències.

"

33 Cartes de talents

JOCS I DINÀMIQUES DE TALENTS

Dinàmiques grupals i individuals per a l’autoconeixement, que permetrà als alumnes descobrir els seus 6 talents principals. Potenciar-los i desenvolupar-los els farà sentir una vida motivadora en coherència amb el que poden aportar al seu entorn i món en general. 

EXEMPLE DE JOC GRUPAL DE TALENTs

Crea connexions especials entre el grup i enforteix l’autoestima dels alumnes al descobrir-se com a persones úniques, cadascun amb els seus propis talents, empoderant-los cap a l’aportació de valor.

Joc grupal de més de 2 jugadors. Des de 10 anys d’edat.

Es col·loquen les 33 cartes de talents sobre de la taula o terra amb les imatges cap amunt. Es formen almenys dos grups. Els grups han d’estar prou separats per no escoltar-se uns als altres. Per exemple, un grup dins de la classe i l’altre fora. 

El “grup 1” decideix sobre quina persona del “grup 2” fer la selecció de cartes de talents. Escolliran mínim 6 cartes de talents que representin o inspirin alguna cosa sobre aquesta persona. Cada component del “grup 1” agafarà una o més cartes en funció dels participants que hi hagi. Es col·locaran les cartes escollides de talents de la persona seleccionada amb les imatges cap amunt en el centre de la taula o terra.

Quan el “grup 2” entra a la classe o sala, observarà les imatges de les cartes de talents i haurà d’analitzar i decidir a quina persona del “grup 2” representa aquest conjunt de talents. Posteriorment el “grup 1” dirà si el “grup 2” ha encertat o no. Cada jugador / a del “grup 1” expressarà què és el que l’ha portat a escollir aquesta carta de talent pensant en la persona seleccionada

DINàMICA DESCOBREIX ELS TeUS TALENTs

Primer pas de la dinàmica: autoavaluació

Des d’una perspectiva completa, connectant la intuïció i l’emoció a l’observar la imatge de la carta, amb la lògica i la raó, al llegir el concepte i definició, es procedeix a la reflexió. 

Agafa la primera carta de talents. Visualitza i sent la imatge de la carta (cara 1); i posteriorment dóna-li la volta (cara 2) i llegeix el concepte del talent. 

Valora’t de l’1 a el 5 segons sentis que aquest talent està present en tu. Sent 5 la màxima puntuació, quan consideris que aquest és clarament un talent teu. No cal que aquest talent el tinguis desenvolupat, has de reflexionar en com de present creus que està aquest talent en tu. Pots tenir un talent present en tu i no tenir-lo desenvolupat perquè no ho has posat en pràctica. Per exemple se’t dóna molt bé l’esport però no saps jugar bé a futbol perquè no l’has practicat. Un talent desenvolupat es converteix en una de les nostres fortaleses. 

IMPORTANT: L’objectiu és seleccionar els teus SIS talents principals, aquells que visualitzant-te desenvolupant-ho sents satisfacció. Per tant, si després de la teva valoració, tens més de sis talents valorats amb un cinc, hauràs d’escollir tan sols sis talents. 

Segon pas de la dinàmica: avaluació de l'entorn

KitCo té com a proposta de valor analitzar la percepció que les persones del nostre entorn tenen sobre els nostres talents, així com considerar diferents entorns com ara: família, amics, etc. Aquesta informació ens aporta valor per a la nostra reflexió. 

Podem comportar-nos de diferent manera segons l’entorn en què ens trobem. Analitzar les percepcions de les persones de diferents entorns i reflexionar-hi ens donarà informació per al nostre autoconeixement. Per això és important considerar una mostra d’almenys unes cinc persones de cada entorn, 5 persones de l’entorn de la família, 5 persones de l’entorn d’amics, etc. 

Envia el test de talents a aquestes persones perquè valorin com perceben els teus talents de l’1 a l’5, essent 5 la puntuació màxima. L’objectiu és disposar de la valoració de tots els teus talents segons les seves percepcions i que seleccionin els teus sis talents principals. 

IMPORTANT: 

L’objectiu és disposar de cada persona, la seva valoració de la percepció de tots els talents i la selecció de les teus SIS talents principals, puntuats amb un 5. 

ALTRES DINÀMIQUES DE TALENTs

DESCOBREIX ELS TEUS TALENTS

Que els alumnes coneguin els seus talents els permetrà organitzar les tasques i empoderar-los cap a l’aportació de valor en els treballs de grups, projectes, etc. Així mateix els permetrà prendre decisions davant de nous reptes o presentar-se a processos de selecció amb més seguretat.

Amb les 33 cartes de talents i un test de talents podran descobrir els seus SIS talents principals. 

Una altra de les propostes de valor de KitCo és la realització d’una anàlisi 360º.  Cada alumne tindrà la seva pròpia autoavaluació de talents, així com l’avaluació de la percepció dels seus talents que tenen els companys de la classe, amics, família, companys d’esport, etc. Els que ens coneixen poden dir molt sobre què talents veuen en nosaltres. A més pot ser que tinguem algun talent tan innat que no puguem veure-ho com un talent pròpiament; els que ens coneixen sí que ho veuran i ens ho faran descobrir. 

Amb KitCo cada alumne decideix quins són els seus sis talents, aquells que visualitzant-se desenvolupant-los sent satisfacció.Sí, aquesta és la diferència, no hi ha resultat que valgui més que no sigui aquell a partir del qual cadascun sent que forma part de si mateix.

TRIA LA TEVA CARRERA PROFESSIONAL

KitCo és una gran eina per descobrir els talents dels alumnes i analitzar amb això les professions en què puguin desenvolupar-los per aportar el seu valor únic i viure una vida motivadora, plena i satisfactòria. 

Per això, primer faran la dinàmica de descobrir els seus talents i posteriorment s’identificaran els mateixos a l’ Annex de professions vs talents, que es troba en el kit, aquelles professions que requereixen dels seus talents.

Per a cada talent analitzaran almenys les professions que es troben a l’Annex i assenyalaran aquelles que els fan sentir curiositat o que alguna cosa els fa vibrar al seu interior. Veuran que es repetiran algunes professions en alguns dels seus sis talents seleccionats. A partir d’aquí realitzaran un treball d’exploració de les professions resultants. Aquest treball d’ exploració els permetrà identificar la seva carrera professional ideal.

DESCOBREIX EL TEU IKIGAI

A través d’una dinàmica senzilla i visual, els alumnes podran analitzar com de coherent és la seva activitat actual en base als seus talents i valors, amb l’objectiu d’establir un pla d’acció per desenvolupar els seus talents o tenir més present els seus valors. 

A través de la realització de la dinàmica de l’Ikigai els alumes faran un treball d’autoconeixement mitjançant l’anàlisi de la confluència entre el que els agrada fer, els seus talents i el que el món necessita, tenint en compte els seus valors i la connexió amb algun dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible).

ABANDONAMENT ESCOLAR

Un 33% dels alumnes no finalitza el grau que va iniciar i un 21% abandona sense acabar estudis universitaris

INCERTESA

El 47% dels treballs desapareixeran en els propers 20 anys

FALTA D'ORIENTACIÓ

El 70% dels adolescents no saben quin curs estudiar

L'educació de l'ésser

KitCo ajuda als i les alumnes a aprendre les coses que determinaran la seva qualitat d'experiència de vida, la qualitat de les seves relacions, la seva salut mental i el seu benestar.
Español