EMOCIONS

DINÀMIQUES I JOCS

INDIVIDUALS I GRUPALS

KitCo permet a les persones desenvolupar la seva intel·ligència emocional

KitCo us acompanya en l'aprenentatge de la gestió emocional per saber gaudir de la vida

La connexió entre allò que sentim, pensem i actuem és la base de l'educació emocional

◦ Gestió emocional ◦ Emocions ◦ Salut mental ◦

Aprendre a reconèixer les nostres emocions, abraçar-les i poder respondre al que ens diuen –controlant el que volem fer amb el nostre comportament–, permet una millor relació de nosaltres mateixos, amb els altres, i en general amb el món

SOBRE EMOCIONS

Una gestió emocional inadequada pot produir errors en la comunicació i les relacions interpersonals, excessos en la conducta alimentària, consum excessiu de certs fàrmacs i fins i tot drogues i alcohol.

La veritable intel·ligència emocional s'aconsegueix en conèixer, reconèixer i prendre consciència de les nostres emocions, extraient-ne una informació útil que ens permeti afrontar els reptes de forma constructiva i assertiva. 

JOCS

GRUPALS

Jocs basats en tots els nivells de la intel·ligència emocional: des d'entendre què són les emocions, aprendre vocabulari emocional, aprendre a reconèixer les emocions en ells mateixos i en els altres, aprendre a gestionar-les, etc. 

Reprodueix vídeo

JOC DEL “MAPA EMOCIONAL”

El joc del Mapa Emocional permetrà als alumnes aprendre a reconèixer les emocions que estan sentint amb més intensitat i freqüència per comprendre's millor i dur a terme una gestió emocional adequada. De manera grupal, fomenta l'empatia, l'expressió de sentiments i la comunicació assertiva i eficaç.

Per jugar, agafem una carta d'emocions, observem la imatge per connectar amb la part del cervell relacionada amb la intuïció i l'emoció, donem la volta a la carta i llegim l'emoció i la seva definició, connectant amb la lògica i la raó. Ens preguntem: Sento aquesta emoció amb alta freqüència o baixa? Amb alta intensitat o baixa? 

Segons com sentim l'emoció, quant a intensitat i freqüència, col·loquem la carta en un quadrant o altre del mapa emocional. 

En cas de jugar de forma individual, després de finalitzar el joc, disposarem del nostre mapa emocional. Un mapa que ens dóna informació sobre quines emocions estem sentint amb més intensitat i freqüència; així com informació sobre com estem sentint en general les emocions en aquesta etapa de la nostra vida. Aquesta informació serà la base per procedir amb la dinàmica de gestió emocional de KitCo.

En el cas de jugar de forma grupal, expressarem què fa que hàgim col·locat l'emoció en aquest quadrant. Els nostres companys disposaran de la “Targeta de preguntes d'emocions de KitCo” per ajudar-nos a comprendre ia reconèixer les nostres emocions per a una bona gestió emocional. Per exemple, ens podran preguntar: a quina part del cos sents l'emoció? recordes la darrera vegada que la vas sentir?, etc. 

JOC “COM EM SENTO QUAN? “

El joc “Com em sento quan?” té com a objectiu conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres. Això ens ajuda a fomentar l'empatia i la comunicació assertiva i eficaç. 

Es juga de forma grupal i consisteix a seleccionar una de les situacions indicades al tauler de joc, sense que els companys ho sàpiguen. Agafem una carta d'emocions que ens inspiri a respondre com ens sentim en aquesta situació. Es mostra la carta als companys i aquests hauran d'endevinar de quina situació es tracta, de les indicades al tauler, la que ens fa sentir de la manera que es mostra a la carta emoció. 

Podem jugar amb el tauler de situacions de KitCo, o amb un tauler fet pels mateixos jugadors de situacions que viuen al seu dia a dia.

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

JOC “DICCIONARI EMOCIONAL “

El joc “Diccionari emocional” es juga de forma grupal amb l'objectiu d'adquirir vocabulari emocional i aprendre a reconèixer al cos les emocions.

Es treballen inicialment les sis cartes de les emocions bàsiques de KitCo. A KitCo recordem que no hi ha emocions positives ni negatives, totes són necessàries, i allò que és positiu o negatiu és la informació que traiem de l'emoció. En aquest joc es mostrarà per a què serveixen cadascuna de les emocions. Per exemple, la por ens serveix per prevenir-nos de perills, etc. Així, doncs, una vegada obtinguda la informació útil de l'emoció, cal prendre el control de la situació per passar a l'acció, una acció que ens satisfaci.

JOC “ENDEVINA LA CARTA “

El joc “Endevina la Carta” es juga de manera grupal amb l'objectiu de fomentar l'autoestima, l'empatia, l'expressió emocional i la comunicació assertiva i eficaç, així com la cohesió grupal.

Utilitza les imatges com a base d'inspiració per respondre preguntes com ara: quina imatge ens inspira algú? quina imatge ens inspira el record d'un moment determinat? etc.  

Cada jugador disposa de diverses imatges. El jugador al seu torn col·loca una imatge damunt la taula dient, per exemple: “aquesta imatge m'inspira a la Laura” (jugadora del grup també). Tots els jugadors, menys un que està girat i no pot veure la taula de joc, hauran de col·locar una carta imatge que els inspiri a la Laura. El jugador girat haurà d'endevinar quina ha estat la primera carta de joc, la carta que el jugador al seu torn ha col·locat que l'inspira sobre la Laura. 

La riquesa del joc és que cada jugador expressi què és el que li ha inspirat de la imatge sobre la persona, situació, etc. en aquest cas sobre Laura, creant així connexions màgiques entre qui juguen.

Reprodueix vídeo

DINÀMIQUES

INDIVIDUALS

Dinàmiques per aprendre d'emocions, podreu descobrir què són les emocions i per a què ens serveixen. Aprendràs a identificar-les com a “amigues” per fer una bona gestió emocional. Donaràs resposta a preguntes com: amb quanta intensitat i freqüència sento aquesta emoció?, què em fa sentir així?, a quina part del cos la sento? , què em vol dir aquesta emoció?, etc. 

DINÀMICA DEL “MAPA EMOCIONAL”

La persona analitzarà de manera visual com està vivint les emocions en el seu dia a dia. Observarà, al seu propi mapa emocional, quines emocions estan sentint amb més intensitat i freqüència. Farà un procés d'autoconeixement per a la seva autoregulació i millora de la gestió emocional. 

Aprendre a expressar les teves emocions i sentiments et permetrà:

  • Aprendre vocabulari emocional. Si intentes expressar l'emoció t'esforçaràs per posar el nom més adequat a aquesta emoció.
  • Enfortir les relacions interpersonals. millorant la comunicació. Expressar les nostres emocions ens permet apropar-nos als nostres amics, parella, pares, etc. millorant la comunicació, permetent que ens coneguin més i podent rebre la comprensió i el suport dels altres.
  • Escoltar-nos a nosaltres mateixos. Expressar els nostres sentiments ens permet escoltar-nos a nosaltres mateixos, observar el que estem dient i reflexionar-hi. Així mateix podràs descobrir o preguntar què estàs necessitant. Les emocions ens donen pistes sobre allò que necessitem per fer-nos sentir bé.
  • Conèixer-nos millor a nosaltres mateixos. Expressar les nostres emocions o sentiments ens permetrà prendre consciència del que sentim per poder analitzar-nos millor i arribar a assolir la coherència entre allò que som i allò que sentim, fent-nos sentir més plens.
  • Millora la nostra autoestima. Quan no diem què sentim estem d'alguna manera reprimint la nostra personalitat. En canvi quan ho expressem estem posant en valor allò que sentim i ens permet sentir-nos escoltats, compresos, acceptats, etc.
  • Donar sortida a la tensió generada especialment per les emocions desagradables.

KitCo Professional

Preu final

119 €

KitCo complet: Cartes de Talents, Valors i Emocions, amb totes les dinàmiques i jocs. 

KitCo professional té dues funcionalitats principals:

(1) Com a eina de suport visual per fer les teves pròpies dinàmiques com a professional. Disposes de 139 cartes amb imatges inspiradores en una cara i el concepte i definició a l'altra. 33 cartes de de talents, 50 cartes de emocions, 56 cartes de valors i 16 cartes de ODS (en promoció). Disponible en diferents idiomes: castellà, català i anglès.

(2) Com a eina per dur a terme diferents dinàmiques tant individuals, com a grupals o equips . Trobaràs dinàmiques com: descobreix els teus talents, descobreix la teva professió ideal, es conscient dels teus valors genuïns i com de presents els tens a la vida, coneix els valors del teu equip o empresa que permetin coherència en la presa de decisions, troba el teu « ikigai », propòsit a la vida, reconeix i gestiona les teves emocions, dinàmica de coherència amb la teva essència, entre d'altres, etc.

Pensat per dur a terme les dinàmiques des d'una reflexió completa confluint la intuïció i l'emoció a través de les imatges inspiradores de les cartes amb la lògica i la raó a través de la lectura dels conceptes i definicions de les cartes.

KitCo professional conté un Link web amb contingut de suport per fer les dinàmiques, així com fitxers descarregables. Aquest contingut i fitxers es va actualitzant amb la cocreació de la comunitat KitCo. De manera que aniràs disposant de noves idees, nous jocs i dinàmiques, nous fitxers i nova inspiració per treballar amb la mateixa eina.

Contingut comú (KitCo Professional, KitCo Friends & Family i KitCo Escoles): 

  • 33 cartes de talents 
  • 56 cartes de valors
  • 50 cartes d'emocions
  • 1 tauler – Mapa Emocional
  • 1 pilota de goma antistress
  • Estoig contenidor portàtil
  • Llibre Guia de KitCo Experiència Completa que inclou:

(I) Dinàmiques i Jocs Grupals:

   • Jocs de emocions: mímica de les emocions, diccionari emocional, com em sento quan?, com estàs?, endevina la carta, mapa emocional, connectant; 
   • Joc de de talents: a qui representa aquests talents?;
   • jocs de valors: els valors del grup, família, amics o parella i els valors de l'equip o l'empresa;
   • Joc grupal de ODS: els objectius de desenvolupament sostenible de l'equip.

(II) Dinàmiques i Jocs individuals:

   • Dinàmiques de emocions: dinàmica del mapa emocional, desenvolupament emocional diari i el meu mapa de visualització
   • Dinàmica de valors: descobrint els meus valors i dinàmica descobrint els meus ODS.
   • Dinàmica de de talents: descobrint els meus talents, descobrint la meva proposta de valor, descobrint la meva professió, coherència amb la meva essència i descobrint el meu Ikigai.
  • Link web amb contingut de suport per fer les dinàmiques, així com arxius descarregables: 
   • Test i plantilla de talents
   • Plantilla de valors
   • Plantilla de coherència amb la teva essència
   • Plantilla de l'Ikigai
   • Annex de talents vs professions.
   • Guia de KitCo Experiència Completa digital
  • Actualitzacions periòdiques gratuïtes del contingut del link web a partir de la cocreació de la comunitat KitCo. De manera que aniràs disposant de noves idees, nous jocs i dinàmiques, nous fitxers i nova inspiració per jugar amb la mateixa eina.

Contingut addicional per ser KitCo Professional (a diferència de KitCo Escoles o KitCo Friends & Family):

  • 17 cartes d'ODS (en promoció)
  • Usuari Professional per a la Plataforma KitCo Digital (en promoció)
  • Al Link Web de KitCo Professional trobaràs el següent contingut pensat per a professionals:
   • Informe plantilla de client. 
   • Programa Escolar Infantil i Primària
   • Programa Escolar ESO i Batxillerat
   • Més de 90 activitats de KitCo adaptades a l'edat i les característiques de cada curs escolar.  
   • Aquest link web de KitCo Professional presenta tot el contingut de KitCo Escoles i KitCo Friends & Family, a més de contingut addicional pensat per a professionals.  

Cartes disponibles en els següents idiomes: (1) Castellà – Anglès, (2) Castellà – Català, (3) Català – Anglès

NOTA: Les cartes tenen imatges inspiradores en una cara i en l'altra el concepte de la emociótalent o valor, i la seva definició.

 

Newsletter

Si vols rebre les noves publicacions com a articles o nous vídeos subscriu-te a la nostra Newslater. Moltes gràcies! 

Català